Category Archives: Chưa được phân loại

Hăng Say Thi Công Sàn B1 Tòa 107 Với 300 Khối Bê Tông Dự Án THT Light City

Hăng Say Thi Công Sàn B1 Tòa 107 Với 300 Khối Bê Tông Dự Án THT Light City Dự án THT Light City. Đang có những bước tiến dài trong việc thực hiện các hạng mục thi công được đề ra. Cho thấy tinh  thần cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi. Của chủ […]