Ngày 23/3/2021 Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long có Văn bản gửi Công ty CP Tập đoàn – THT Về Việc: Ngăn chặn thông tin với Khách hàng không đúng vai trò, trách nhiệm của Công ty CP Tập đoàn THT, Ngay sau đó Ngày 25/3/2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn – THT đã có Công văn trả lời Văn bản số 23/2021/SĐTL-HCPC của Công ty CP Sông Đà Thăng Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *