One thought on “Kính gửi cư dân Toàn thể khách hàng Tòa 106, 107 CT3, 108 CT4 KĐT mới Văn Khê mở rộng

  1. Lê Biên Cương says:

    Chúc THT tiếp tục thi công triển khai dự án và thành công hơn nữa, đừng vì những bia đặt, sai sự thật, làm mất uy tín của THT mà lùi bước, hãy tiến lên THT. Khách hàng các tòa nhà 106.107 và 108 đang hy vọng sự thành công mới của THT./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *